Aktuellt

Givande dialog

Tack vare bra betyg från våra kunder, den 21/3 hade vi på Agdas hemtjänst ... 

Läs mer

Nya agdashemtjanst.se publicerad!

Agdas Hemtjänst är en satsning av Ghion Syterjouren AB.

Läs mer
Till nyhetsarkivet

Hemtjänst

Agdas Hemtjänst & Service är ett vårdföretag som har varit verksam sen 2007. Vi har avtal när det gäller hemtjänstverksamhet med Stockholms Stad, Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun. Detta innebär att du som är beviljad hemtjänst via din biståndshandläggare kan välja Agdas Hemtjänst & Service som din hemtjänstutförare.

Typ av Serivce

Utförare av hemtjänst (omsorg om personer med funktionsnedsättning), utförare av hemtjänst (äldreomsorg).

Agdas Hemtjänst & Service mål är att ge hjälp under trygga förhållanden och alltid bemöta med respekt för självbestämmande och integritet. 

Vår grund är principen att alla människor har lika värde.

Vi kommer att lyssna noga på er som använder våra tjänster och ta hänsyn till era önskemål och behov.

Agdas Hemtjänst & Service sätter alltid er och era behovi centrum. 

Vi arbetar i ert hem på era villkor!

Tillsammans med er utser vi en kontaktperson som ni kan vända er till. Du och din kontaktperson upprättar där efter en gemensam arbetsplan. Vi kommer att se till att samma person kommer tillbaka till er så att ni känner er trygg och bekväm.

Vår personal har alltid ID kort och väl synlig namnskylt. Era nycklar förvaras på ett säkert sätt. 

Ni får både muntlig och skriftlig information om arbetsrutiner, viktiga telefonnummer och arbetsuppgifter på personal och kontaktperson, samt information om företaget. 

Hos Agdas Hemtjänst & Service är personalen välutbildad och erfaren. All hämtjänstpersonal har minst vårdbiträdesutbildning men de flesta är undersköterskor. Våra medarbetare har mellan 3-30 års arbetslifserfarenhet inom vård och omsorg.

Specialkompetens

Demenssjukdomar, vård i livets slutskede, stroke, psykiska funktionshinder.

Språkkunskaper (förutom Svenska)

Amarinja, Engelska, Eritreanska, Finska, Polska, Ryska, Tyska och Persiska.

Tjänster:  Tider: 
Omvårdnad Dygnet runt Måndag - Söndag
Service: städning, klädvård/tvätt, ledsagning.
Inköp/apoteksärenden
Måndag - Söndag 7 - 17
Matdistribution Måndag - Söndag 7 - 17
Hemsida av KA Webbyrå